Tin tức

Liêu Thanh được tôn vinh "Doanh nghiệp TP.HCM tiêu biểu năm 2013"

Tối ngày 13/10/2013, tại Hội trường Thành phố, Ủy ban Nhân dân TP. HCM đã trao tặng danh hiệu “Doanh nghiệp TP. HCM tiêu biểu năm 2013” cho Công ty TNHH LIÊU THANH theo quyết định số 5576-QĐ/UBND.

 

2 - Upanh.com

    Bà Tô Hoa Hồng Điệp - Giám đốc công ty LIÊU THANH nhận Cúp và giấy chứng nhận: "Doanh nghiệp 

TP.HCM tiêu biểu năm 2013" 


 - Đây là giải thưởng uy tín dành doanh nghiệp TP.HCM có thành tích cao trên các lĩnh vực liên quan đến hoạt động sản xuất – kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, có đạo đức nghề nghiệp tốt và đóng góp nhiều cho nền kinh tế – xã hội của thành phố nói riêng và đất nước nói chung. Đối với công ty TNHH LIÊU THANH, trong suốt 10 hoạt động và phát triển, công ty LIÊU THANH luôn tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật trong kinh doanh, thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động, hưởng ứng tích cực các cuộc vận động của Đảng và Nhà nước, có nhiều giải pháp nổi bật trong đổi mới sản xuất kinh doanh, tham gia tốt công tác xã hội cộng đồng, giải quyết tốt vấn đề an sinh xã hội. 


            

  - Danh hiệu “Doanh nghiệp TPHCM tiêu biểu 2013” chính là một sự ghi nhận cho nỗ lực cung cấp tới khách hàng những sản phẩm dịch vụ chất lượng và hiệu quả, cũng như tinh thần chia sẻ trách nhiệm cùng cộng đồng của LIÊU THANH trong suốt chặng đường 10 năm phát triển vừa qua.