Tin tức

Liêu Thanh vinh dự đón nhận chứng nhận ISO 9001:2008

Ngày 28/11/2013, Công ty TNHH LIÊU THANH đã chính thức nhận quyết định về việc cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 cho các hoạt động: sản xuất; phân phối trang phục lót nam, nữ các loại. Do công ty cổ phần chứng nhận và giám định VINACERT cấp!

- Sau một thời gian triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 đã chính thức được trao cho Công ty LIÊU THANH. Giấy chứng nhận sẽ có hiệu lực trong vòng 03 năm và được tái đánh giá giám sát định kỳ hàng năm nhằm bảo đảm rằng doanh nghiệp luôn duy trì tốt hệ thống quản lý chất lượng đã được cấp chứng nhận theo yêu cầu của bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Đây là bước đánh dấu quan trọng và là minh chứng cho sự trưởng thành vượt bậc của LIÊU THANH trong việc quản lý, điều hành và cung cấp các sản phẩm may mặc với chất lượng dịch vụ tốt nhất.

  - ISO 9001:2008 – phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 9001 – là một tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng do tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế phát triển và ban hành vào ngày 15 tháng 11 năm 2008. Tiêu chuẩn này có tên đầy đủ là ISO 9001:2008 – Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu. ISO 9001 đưa ra các yêu cầu được sử dụng như một khuôn khổ cho một Hệ thống quản lý chất lượng. Tiêu chuẩn này cũng được sử dụng cho việc đánh giá chứng nhận phù hợp đối với hệ thống quản lý chất lượng của một tổ chức. Như vậy, với bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào của công ty được cấp chứng nhận ISO 9001:2008 thì sản phẩm hay dịch vụ đó sẽ trở thành chuẩn mực toàn cầu, đảm bảo khả năng thỏa mãn tất cả các yêu cầu về chất lượng của khách hàng.

img010

  - Với những thành tựu đã đạt được, bà TÔ HOA HỒNG ĐIỆP, Giám đốc Công ty LIÊU THANH khẳng định sự cam kết của lãnh đạo công ty trong việc duy trì, phát triển hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001: 2008, đồng thời sẽ luôn có những cải tiến thường xuyên để tạo ra các sản phẩm chất lượng tốt hơn nữa cho khách hàng.